LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy bibliotekarza.

20 kwietnia 2021

W  wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu została wybrana Pani Mariola Friedek, zam. Izdebki.   Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Mariola Friedek spełniła wszystkie wymagane kryteria formalne, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie oraz przedstawiła zamierzenia, które wpisują się w specyfikę pracy na stanowisku pracy.   […]


Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy bibliotekarza.

16 kwietnia 2021

W naborze na wolne stanowisko pracy ogłoszone Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu z dnia 26 marca 2021 roku wpłynęły dwie oferty. W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2021 roku stwierdziła, że wymogi formalne spełniła jedna złożona oferta. Do dalszego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

26 marca 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie